Časté otázky (FAQ)

Přečetl/a jsem si stránku Jak se zapojit a zajímají mě podrobnosti, kde je najdu?

Na stránce Jak se zapojit – podrobněji.

Kde získám informace o krmení ptáků?

Na stránce Čím krmit.

Mohu sčítat jinde než u krmítka?

Ano. Krmítko není nutné, pouze doporučené. Ke sčítání si lze vybrat jakékoliv místo, na kterém budeme chtít strávit hodinu pozorováním ptáků.

Proč mám sčítat jednu hodinu?

Abychom mohli data vědecky zpracovat a porovnávat je mezi sebou, je potřeba se držet stejných postupů. To platí nejen pro zápis druhů, ale i pro čas, který u krmítka strávíme – proto byla pro všechna sčítání stanovená jednotná délka 60 minut.

A proč právě jedna hodina? Je to dostatečně dlouhá doba, aby krmítko navštívily různé druhy ptáků žijící v okolí. Zároveň je to čas tak akorát dlouhý, aby nás pozorování bavilo.

Těsně po skončení mých 60 minut přilétli další ptáci. Mohu je ještě započítat?

Do právě skončeného sčítání už je započítat nemůžeme, zkreslili bychom tím výsledky. Ale pokud chceme, můžeme po dokončení jednoho sčítání (60 minut) začít hned s dalším (opět 60 minut) a právě dorazivší hejnko započítat do své druhé hodinky.

Sčítání mě baví, mohu během víkendu sčítat víckrát?

Ano. U každého pozorování se zadává den i hodina sčítání, proto je možné sčítat vícekrát. Samozřejmě se časy nesmějí překrývat. Nejdříve dokončíme jedno sčítání (60 minut), a pak – ať už hned nebo třeba odpoledne či druhý den – můžeme začít s dalším (opět 60 minut). Místo sčítání můžeme změnit nebo zůstat na stejném.

Sčítám spolu se sousedy/přáteli/školní třídou. Můžeme každý zaslat svá pozorování?

Je důležité, aby se údaje o jednom sčítání/jedné hodině na krmítku odevzdaly pouze jednou. Sčítáme-li s někým dalším, domluvme se, kdo pozorování odešle. V případě, že se např. u krmítka ve veřejném parku potkáme s dalšími účastníky, domluvme se s nimi, a odevzdejme jen jedno sčítání. Stejně tak by se neměly překrývat časy sčítání na jednom místě. Vždy je potřeba dokončit jedno sčítání (60 minut) a pak teprve na stejném místě začít jiné (opět 60 minut). Důležité je zaznamenat počet účastníků, protože, jak známo, víc očí víc vidí.

Nejdřív jsem viděl/a tři samice pěnkavy a pak dva samce. Počítám je jako tři nebo jako pět?

Při sčítání máme vždy na paměti, že pro každý druh píšeme nejvyšší prokazatelný počet jedinců – abychom se vyvarovali toho, že některého ptáka započítáme dvakrát. Nejsnáze toho dosáhneme tak, že si zapíšeme nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Tím určitě nepřipočteme nikoho navíc a odevzdat toto číslo je naprosto v pořádku.

Pokud ale chceme, můžeme u druhů, kde je to možné (kos, pěnkava, zvonek, hýl, čížek a další), rozlišovat při sčítání ještě mezi samci a samicemi: pokud například vidíme nejprve dvě samice hýla plus dva samce a za chvíli čtyři samice a s nimi jednoho samce, viděli jsme prokazatelně šest různých jedinců – nejméně dva samce (první pozorování) a nejméně čtyři samice (druhé pozorování). V tomto případě je tedy v pořádku do formuláře pro hýla zaznamenat šestku. I pokud během svého pozorování rozlišujeme mezi samci a samicemi, ve výsledku pro každý druh hlásíme pořád jedno číslo.

Vím, že mi na krmítko létává červenka, teď jsem ji ale neviděl/a. Mohu ji zapsat?

Rozhodně ne. Zapisujeme pouze ptáky, které jsme během své hodinky skutečně viděli. I když víme, že běžně k nám červenka létá, a teď se neukázala, do formuláře ji nezadáváme. U nás třeba zrovna výjimečně červenka nepřilétla, jinam zase výjimečně přilétla, ačkoliv tam běžně nebývá. Díky tomu, že zpracováváme pozorování z velkého množství míst, dostaneme věrný obrázek zimních hostů na krmítkách navzdory těmto „výchylkám“.

Na krmítko mi létá málo ptáků, mám sčítat?

Ano! I zjištění, že ptáků je v místě vašeho pozorování méně či dokonce žádní, je pro celkový obrázek důležité. Určitě nám pošlete své výsledky, i kdybyste během své hodiny nespatřili žádného ptáka.

Na krmítko přilétl pták, kterého nepoznám. Co mám dělat?

V prvé řadě je dobré pokusit se ptáka určit. Koneckonců, alespoň budeme vědět, kdo nám na krmítko létá. S určením neznámého ptáka nám pomůže sekce Určování ptáků. Dále se může hodit vzít si na pozorování určovací příručku v knižní podobě.

Ani zkušení ornitologové nejsou schopni určit každého ptáka, který se kde mihne. Je zcela v pořádku to přiznat sobě i ostatním. Ve formuláři se přesně pro tyto případy nachází kolonka „neznámý druh“. Pro vědecké zpracování je lepší ptáka, kterým si nejsme jisti, zapsat jako „neznámý druh“, než riskovat, že jej určíme špatně.

Chci se zeptat na něco dalšího, kde naleznu kontakt?

Na stránce Kontakty.