Výsledky Ptačí hodinky

Předchozí ročníky

Termíny sčítání v jednotlivých letech
  • 2021: 8.–10. ledna
  • 2020: 10.–12. ledna
  • 2019: 4.–6. ledna

O datech

  • V průběhu sčítání: Tabulka i mapy jsou automaticky generované a zobrazují všechny přijaté záznamy. Mohou se v nich vyskytovat chyby způsobené například překlepy při zadávání dat. Finální výsledky zveřejníme po jejich odborném zpracování začátkem února.
  • Ukončené ročníky: Výsledky zahrnují pouze pozorování ze sčítacího termínu. Velmi nepravděpodobná pozorování a sčítání nedodržující metodiku byla ze zpracování vyřazena.